Kontakt


Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,

25-314 Kielce

adres e-mail: krecik@tu.kielce.pl