O Nas

Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Środowiska „Krecik” to organizacja studencka o charakterze naukowym i samokształceniowym, mająca na celu podnoszenie wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju, skupiająca studentów zainteresowanych problematyką inżynierii środowiska, a w szczególności technikami bezwykopowymi. Członkowie koła regularnie biorą udział w wyjazdach studyjnych, warsztatach, targach, wykładach oraz szkoleniach, dzięki nawiązaniu przez Nas współpracy z takimi firmami jak HOBAS System Polska Sp. z o.o. czy TERLAN Sp. z o.o.. Zdobyte w ten sposób doświadczenia pozwalają na angażowanie członków koła przez nauczycieli akademickich w pisanie artykułów do punktowanych czasopism naukowych z ministerialnej listy B tj. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne czy Instal. Członkowie koła są również zapraszani na konferencję międzynarodową NO-DIG POLAND odbywającą się cyklicznie co 2 lata w Cedzynie pod Kielcami.