Zarząd Koła

Opiekun Naszego Koła pani dr hab. inż. Emilia Kuliczkowska, prof. PŚk


Prezes Koła, Olga Pedrycz, studentka IV roku studiów na kierunku Inżynieria ŚrodowiskaSekretarz Koła, Anna Zemsta, studentka IV roku studiów na kierunku Inżynieria ŚrodowiskaSkarbnik Koła, Katarzyna Polut, studentka IV roku studiów na kierunku Inżynieria Środowiska