Nasze publikacje

Efekty działalności Koła oraz najważniejsze wydarzenia z życia Koła w poszczególnych latach

2018

 • Trwają prace członków Koła nad kolejnymi publikacjami oraz planowane są inne przedsięwzięcia

2017

 • Udział członków Koła wraz z wygłoszenie referatów na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Nowe urządzenia, materiały i technologie w wodociągach i kanalizacji WOD-KAN-INSTAL, która odbyła się w dniach 22–23 listopada 2017 r. w Kielcach
 • Publikacja artykułu współautorstwa członka koła „Zastosowania rur kamionkowych w bezwykopowej wymianie przewodów kanalizacyjnych”, który ukazał się w czasopiśmie INSTAL (Część B wykazu czasopism naukowych – 7 pkt.)- czerwiec 2017r.
 • Publikacja artykułu współautorstwa członka koła „Konsekwencje awarii przewodów wodociągowych na wybranych przykładach”, który ukazał się w czasopiśmie „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” (Część B wykazu czasopism naukowych – 2 pkt.)- maj-czerwiec 2017r.
 • Publikacja artykułu współautorstwa 2 członków koła „Technologie Bezwykopowe na sześciu kontynentach cz. 14”, który ukazał się w czasopiśmie „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” (Część B wykazu czasopism naukowych – 2 pkt.)- maj-czerwiec 2017r.
 • Wizyta 5 członków Koła na XXV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy - 16-18.05.2017r.

2016

 • Publikacja artykułu „Technologie Bezwykopowe na 6 kontynentach” , który ukazał się w nr 69 (listopada-grudzień 2016) czasopisma „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne” (Część B wykazu czasopism naukowych – 2 pkt.), którego współautorami było 2 członków Koła
 • Udział członków Koła w szkoleniu prowadzonym przez firmę Mempex na temat bezwykopowej wymiany przewodów infrastruktury podziemnej, 8 listopada 2016r.
 • Udział członków koła w „Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy instalacji i sieci sanitarnych”, które odbyły się w Warszawie 6-7 października 2016r.
 • Udział członków Koła w szkoleniu „Wyzwania w zakresie bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych” przeprowadzonym przez firmę Terlan Sp. z o.o. 16.05.2016r. Szkolenie kończyło się uzyskaniem certyfikatów
 • Wizyta 5 członków Koła na XXIV Międzynarodowych Targach Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy w dniach 10-12 maja 2016r.
 • Udział członków Koła w wyjeździe studyjnym w firmie Hobas System Polska Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, 26.04.2016 r., przejazd odbył się autokarem Politechniki Świętokrzyskiej
 • Udział w wystawie Kół Naukowych „Politechnika Miastu” w Galerii Korona Kielce w dn. 21.04.2016 r.;
 • Udział członków Koła w VII Międzynarodowej Konferencji Technologii Bezwykopowych NO-DIG POLAND 2014 w Kielcach - Cedzynie, połączonej z wystawą wewnętrzną i zewnętrzną oraz pokazami technologii – 12-14.04.2016r.

2015

2014

 • Udział członków Koła w VII Międzynarodowych Targach Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji w Kielcach - 8-9.10.2014r
 • Udział członków Koła w VI Międzynarodowej Konferencji Technologii Bezwykopowych NO-DIG POLAND 2014 w Kielcach - Cedzynie, połączonej z wystawą wewnętrzną i zewnętrzną oraz pokazami technologii – 8-10.04.2014r.
 • Udział Koła w kampanii promocyjnej na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych w ramach projektu systemowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 7.03.2014r
 • Wizyta studyjna członków Koła na placu budowy sieci kanalizacyjnej w Kielcach - 27.02.2014r
 • Wizyta studyjna członków Koła w firmie KWH Pipe (obecnie Uponor) - 27.02.2014r

2013

 • Wizyta studyjna członków Koła na placu budowy sieci kanalizacyjnej z zastosowaniem rur GRP w Gliwicach - 30.10.2013r
 • Wizyta studyjna członków Koła w firmię Hobas w Dąbrowie Górniczej, gdzie zapoznaliśmy się z metodą wytwarzania rur GRP - 30.10.2013r
 • Udział członków Koła w VI Międzynarodowych Targach Infrastruktury Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji w Kielcach - 18.09.2013r
 • Uzyskanie przez członków Koła certyfikatów od firmy Endress+Hauser Polska w dziedzinie pomiarów analitycznych w teorii oraz praktyce - 18.09.2013r
 • Reaktywacja Studenckiego Koła Naukowego Inżynierów Środowiska "Krecik" - 17.04.2013r